Tellimuse vormistamisel palume esitada võimalikult täpsed andmed. Edastatud info täpsus tagab tellimuse kiire ja häireteta kohaletoimetamise. Probleemide korral võetakse teiega ühendust e-posti või telefoni teel.

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1 Tingimused kehtivad www.Katilillepood.ee e-poe klientide (edaspidi Klient) ja Ilupärg OÜ (edaspidi katilillepood.ee) kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2 Katilillepood.ee kasutajaks registreerides ja/või toote ostmisel kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused

1.3 Katilillepood.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Katilillepood.ee veebilehel.

2. LEPINGU JÕUSTUMINE

2.1 Katilillepood.ee müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.

2.2 Katilillepood.ee ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Ilupärg OÜ arvelduskontole.

2.3 Katilillepood.ee e-poes tellimust vormistades ning makset sooritades kinnitab klient, et on tutvunud müügitingimustega ning nõustub nendega.

3. HINNAD

3.1 Kõik Katilillepood.ee e-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%

3.2 Katilillepood.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui klient sooritas tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist siis kehtib temale hind, mis oli kajastatud arvel tellimuse vormistamise hetkel. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. TELLIMUSE VORMISTAMINE JA KAUBA EEST TASUMINE

4.1 Tellimuse tasumisel saab klient valida omale sobiva makseviisi – Swedbank; SEB Pank; LHV Pank; Luminor Pank pangalingiga või krediitkaardiga. Klient tasub 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.

4.2 Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse koheselt, kui klient on tasunud 100% tellimuse summa.

5. KOHALETOIMETAMINE

5.1 Lilled on hooajaline toode ja kõiki lilli ning värvitoone ei pruugi alati saadaval olla, seetõttu jätab Katilillepood.ee endale õiguse vajadusel sama summa ulatuses materjali asendada, kuid tagab võimalikult sarnase toote Kliendi poolt tellitud tootega.

5.2 Tellimus edastatakse kullerteenuse pakkujale, kes annab saadetise üle tellija poolt edastatud saajale. Vajadusel võetakse saajaga ühendust.

5.3 E-R enne kella 15 teostatud tellimused toimetatakse kohale samal päeval. Peale kella 15 teostatud tellimused toimetatakse kohale järgmisel päeval. Nädalavahetusel teostatud tellimused toimetatakse kohale esmaspäeval.

5.4 Suurematel tähtpäevadel – sõbrapäev, naistepäev, emadepäev – kiir- ja kellaajalisi kullertellimusi ei täideta, kõik tellimused täidetakse jooksvalt päeva jooksul.

6. TELLIMUSE TÜHISTAMINE

6.1 Kliendi tellitud kauba puudumisel ning asenduskauba mittesobivuse korral tühistab Katilillepood.ee tellimuse. Tellimust võib tühistada osaliselt kui ka täielikult. Tellimuse tühistamisest informeeritakse klienti viivitamatult.

6.2 Tellimuse tühistamisel tagastatakse Kliendi poolt tasutud summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui 14 päeva jooksul.

7. TOODETE TAGASTAMINE

7.1 Lilled kuuluvad kiiresti rikneva kauba kategooriasse ning nende puhul puudub tagastamise õigus, välja arvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv toode ei vasta Kliendi poolt tellitud tootele.

8. PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS JA KORD

8.1 Kliendil on õigus puuduse ilmnemise korral pöörduda hiljemalt 12 tunni jooksul Katilillepood.ee poole, saates e-kirja aadressile info@katilillepood.ee või helistades telefonil +372 6040340

8.2 Katilillepood.ee vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis olid olemas toote üleandmise hetkel

8.3 Katilillepood.ee ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud peale kauba üleandmist Kliendile.

8.4 Katilillepood.ee vastab Kliendi esitatud pretensioonile kirjalikult või kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis 3 päeva jooksul.

9. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

9.1 Katilillepood.ee vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Katilillepood.ee ees teisele poolele käesolevate tingimustega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2 Katilillepood.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui toote kohaletoomise viibimene on tingitud asjaolust, mida Katilillepood.ee ei saanud mõjutada ja ette näha.

10. PRIVAATSUS

10.1 Katilillepood.ee e-poe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Katilillepood.ee’le enda isikuandmete töötlemiseks

10.2 Katilillepood.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ning ei avalda neid kolmandatele osapooltele.

11. MUUD TINGIMUSED

11.1 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisee või Kohtusse. Katilillepood.ee’l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse